top of page

Jaký je náš cíl?

Zakrytí Radlické radiály

V září 2023 bude na Magistrátu hl. m. Prahy probíhat jednání o podobě Radlické radiály(RR). Toto jednání je klíčové, protože se rozhodne jaká varianta RR bude zanesena do dokumentace pro územní řízení(DUR). Jednoduše řečeno, jak bude vypadat dokumentace, dle které se RR postaví. 

  • Jednou z možností je, že bude rozhodnuto ponechat aktuální variantu RR beze změn, tedy dle aktuální dokumentace DUR 2017. Tato varianta počítá s minimálním zaklopením a mohutnou estakádou zvedající se 11m nad úroveň terénu. Tuto variantu si nepřejeme.

  • Rádi bychom prosadili zakrytou variantu Radlické radiály s odstraněním estakády. Zakrytí RR není žádné SCIFI, proveditelnost tohoto řešení bylo prokázáno v Technické studii 2022, kterou nechalo vypracovat samo Hlavní město Praha(HMP). 

Proč je zakrytí radiály takový problém?

Peníze v tom tentokrát nehledejte. Problémem je EIA

EIA - Stanovisko hodnocení vlivů na životní prostředí. Politici se obávají, že zapracování změn do DUR bude znamenat nutnost tuto certifikaci aktualizovat (verifikovat). To by znamenalo zpoždění. Toho se spousta politiků, ale i obyvatel obává. Nicméně EIA není v bezpečí ani v situaci, kdy k žádné změně nedojde. EIA byla vypracována před dlouhými 15 lety, tedy dávno před tím, než vzniklo například sídliště Botanika. Relevance EIA je proto velmi sporná. Pokud by byla EIA vypracována dle aktuálního stavu, pravděpodobně by Radlická radiála EIAou dnes neprošla. Nicméně i s tímto vědomím je stále tlačena stará podoba RR(DUK 2017). Zdá se Vám tento postum správný?

Co nám reálně hrozí?

Pokud bude RR schválená dle dokumentace DUR 2017, budoucnost v okolí sídl. Nové Butovice a Botanika, okolí metra Nové Butovice a Jinonického zámečku, Motorletu a Tyršovy školy nebude růžová. Představte si :​

Traffic.png

Až 80 000 aut denně

Radiála prodlouží Rozvadovskou spojku a nasaje ještě více dopravy než je tomu dnes. Doprava se bude rozlévat i do okolních ulic, zejména v době, kdy se RR ucpe.​ Více zde - Studie ČVUT

noisy.png

Zvýšení hluku

Radiála se stane nejkratší a nejrychlejší cestou jak se dostat z Plzeňské dálnice D5 na východ Prahy. Tím se samozřejmě stante tranzitní komunikací. Hluk tedy budeme pociťovat ve vyšších intenzitách a neustále.

Exhaust.png

Zhoršení kvality vzduchu

Na toto téma jsou zpracované rozptylové studie, které počítají s poloviční dopravou a jsou již nyní na hraně limitů.​​

Highway2.png

Dálnice vedená středem města

Na uzemím plánované RR je dnes jednolité město, kde žijí tisíce lidí. Toto město bude nenávratně přeťato dálnicí. Dojde k totálnímu rozdělení města, zejména v oblasti  sídl. Botanika, Jinonic, sídl. Nové Butovice, metra Nové Butovice a Jinonického zámečku. Naše děti budou muset cestou do škol překonávat dálnici včetně jejich nájezdů.  

Proč náš hlas není brán vážně?

Mnoho z politiků a bohužel i občanů si myslí, že naší snahou je RR do nekonečna zdržovat, až se projekt RR zruší zcela. Nedokáží se vcítit do pozice nás, obyvatel městkých částí, kteří máme reálné obavy o naše zdraví a domovy. Nechápou, že neústupně tlačí RR, která je pro mnohé obyvatele absolutně neakceptovatelná. Tímto postupem nás bohužel tlačí do situace, kdy se musíme bránit. My vlastně nerozumíme, proč nám více nenaslouchají a nepodpoří variantu RR, která bude řešením i pro nás. My obyvatelé dotčených částí máme stejné právo na kvalitní život ,jako obyvatelé městkých částí, kterým RR prokazatelně zlepší životy. Politici nás obyvatele staví proti sobě a berou si nás jako rukojmí v politickém hašteření. Věříme, že pokud naši petici podpoříte, celý proces vlastně urychlíme, a bude k užitku všech obyvatel Prahy 5. 

Co můžeme dělat proto, aby byl projekt upraven?

Petice Za zakrytí radiály.png

Kontaktujte naše zastupitele

  • Městská část Praha 5

  • Městská část Praha 13

  • Magistrát hlavního města Prahy​

Text Petice

Proč existuje petice za zrychlení výstavby RR?

Obyvatelům Prahy 5 byla výstavba RR slibována již desítky let. Bylo slibováno, že radiála pomůže ke zklidnění lokalit jako je okolí Radlické a Karlštejnské ulice. Bohužel díky zvolenému postupu a podobě RR došlo k velkému zpoždění tohoto projektu. Série petic, stížností atd.

Jsme přesvědčeni, že řada obyvatel je již touto situací unavená a frustrovaná. Nebaví je dýchat zplodiny z aut, čelit hluku, proto chtejí radiálu co nejrychleji. Myslí si, že jim pomůže zlepšit jejich životy. My máme pro jejich starosti pochopení. Pokud bude RR postavená dle DUR 2017, oblasti jako Botanika, Nové Butovice, Motorlet, okolí Tyršovy školy a Jinonického zámečku budou čelit ještě většímu zatížení. Pakticky se problém přenese a ještě zhorší ve zmiňovaných městských částích.

Proto se ptáme, nebylo by lepší přijít s projektem, který bude přijatelný pro všechny?

bottom of page