top of page

Aktuální vývoj Radlické radiály, stav k červnu 2023

Radlické radiále mnoho z Vás věnuje pozornost už dlouhou dobu. Jednou za několik měsíců až let zpovzdálí zaregistrujeme oživení tématu, abychom ho vzápětí opět přestali sledovat s dojmem, že se nic dramatického neděje.

Projekt plánované Radlické radiály je původně ze 70.let minulého století, konkrétnější podobu získal po roce 1990. Od té doby již proběhly dva neúspěšné pokusy o získání územního rozhodnutí s odkazem na zastaralou koncepci projektu. Ani při posledním třetím pokusu z roku 2017 nebyly reflektovány změny v lokalitě.

Nicméně mezitím se vývoj Prahy 5 i Prahy 13 velmi dramaticky posunul. Byla zde úřady schválena výstavba velkých rezidenčních čtvrtí, kde bydlí desetitisíce obyvatel, kteří zde tráví volný čas. Vznikly zde další školy a školky. V těsné blízkosti Radlické radiály se nachází Tyršova škola, Německá škola, MŠ Běhounkova, je zde

Petice Za zakrytí radiály.png

obrovské sportoviště FK Motorlet, partnerský klub AC Sparty Praha, kde sportují stovky dětí. Tisíce dětí chodí denně na metro Nové Butovice a Jinonice a zpět.

V mezičase proběhly diskuse o tom, že radiálu nelze přesunout do podzemního tunelu, protože kříží tubus metra mezi stanicemi Nové Butovice a Jinonice. Díky vytrvalé práci několika jedinců byla investorem Hlavním městem Praha zadána a v roce 2022 vytvořena Studie proveditelnosti lepších řešení v několika verzích.

Tato Technická studie z roku 2022 prokazuje, že položení Radlické radiály na zem a její zakrytí je technicky možné. O této Studii již mnoho občanů „něco slyšelo“ a mylně se domnívají, že je to technické zadání (projektová dokumentace - DUK) pro novou, vylepšenou Radlickou radiálu. Domnívají se, že „až se bude stavět Radlická radiála, bude vedena pod zemí nebo alespoň po zemi, a především bude zakrytá“.  Ale tak to není. Je důležité si neplést projektovou dokumentaci = plány, podle kterých se bude skutečně stavět, a Studii = graficky zpracovanou úvahu nad tím, jak by projekt bylo možno vylepšit.

 

Naším cílem je, aby se Studie stala součástí projektové dokumentace pro výstavbu Radlické radiály. Když víme, že to možné je, přejeme si Radlickou radiálu vylepšit.

 

Současné úvahy o dostavbě Radlické radiály znamenají její stavbu v aktuálně platné zastaralé verzi, která není zakrytá a některým obyvatelům povede před okny ve výšce 4. nadzemního patra, jiným obyvatelům v přízemí. Každopádně dálniční hluk a emise jsou v této zastaralé podobě nevyhnutelné.

 

Odkaz na studii zobrazující dopad emisí v závislosti na vzdálenosti od dálnice je zde:

https://www.radlickaradiala.info/prinosy-a-dusledky/imise/

Emisnimapa.jpg

Ve skutečnosti nikoho z běžných občanů, kteří zde žijí a podrobně se tématu nevěnují, nenapadne, že ve 21. století je možné postavit takovou dopravní tepnu odkrytou, aby se šířily zplodiny a hluk přímo obyvatelům do oken, a dokonce vedoucí na estakádě místy dosahující 11metrové výšky uprostřed sídliště. Většina občanů si myslí, že je jasné, že radiála bude zakrytá. Nicméně Radlická radiála zakrytá nebude, dokud nedojde ke změně projektové dokumentace z roku 2017(DUR 2017).

Hlavní argument pro co nejrychlejší dostavbu Radlické radiály ve stávající podobě je problematická dopravní situace na příjezdu do Prahy ze západu. Jenže aby Radlická radiála pomohla řešit dopravní situaci v Praze, musí být součástí celého systému obchvatů a okruhů. Polovičaté řešení ve formě rychlé výstavby dílčího úseku povede jen k většímu dopravnímu kolapsu v okolí Barrandovského mostu a následnému rozpuštění dopravních zácp do okolí v Praze 13 a Praze 5, protože se řidiči budou snažit zácpy objet - viz studie ČVUT. Totožná situace je běžná i dnes, jen s menším počtem aut. 

V poslední době vznikl tlak zájmových skupin, jehož cíl je urychlená dostavba Radlické radiály v podobě návrhu z roku 2017. To znamená ve zastaralé podobě neodpovídající potřebám obyvatel, tj. nezakrytá a vedena estakádou. Slibům, že se po vydání územního rozhodnutí tyto zásadní úpravy zapracují dodatečně, nelze věřit. S ohledem na očekávatelnou délku trvání stavebního řízení a stavby jako takové nelze takové sliby při nejlepší vůli realizovat.

Vznikla i petice, jejíž cílem je právě urychlená dostavba bez ohledu na následky. Bez ohledu na následky pro nás, obyvatele Prahy 13 a Prahy 5, především v částech Jinonice, Butovice, Nové Butovice a Botanika. Reálně tedy hrozí, že v blízkosti našich domovů, přímo pod našimi okny povede otevřená dálnice se 4 pruhy v Nových Butovicích vedená estakádou až v 11metrové výšce nad terénem s předpokládaným průjezdem více než 80 000 aut denně, což je srovnatelné s pražskou magistrálou. A to v některých případech jen několik desítek metrů od bytových domů.  

Nepravdivé tvrzení, že se to týká jen sídliště Botanika, je pouze výsledkem manipulací a lobby. Týká se to především obytel v ulicích Běhounkova a Nušlova, Petržílkova, Pekařská, Vidoulská, Břežánecká, Karlštejnská, Pučova, Za Zámečkem, Polívkova, Bochovská, Butovická, Stodůlecká, Pod Vavřincem a dalších. Ti všichni budou s každým otevřením okna dýchat jedovaté zplodiny v ohromném objemu. Stačí se podívat do mapy.

Považujeme za důležité předkládat informace v souvislostech. Jejich vytržení z kontextu a sdělování polopravd není cesta.

 

Naším cílem, je dát najevo Magistrátu a městským částem Praha 13 a Praha 5, že si zastaralou verzi Radlické radiály nepřejeme. Přejeme si upravit původní projekt podle Technické studie z roku 2022. Nechceme blokovat výstavbu Radlické radiály. Ale přejeme si zakrýt Radlickou radiálu, aby nám nezničila naše domovy, místo, kde mnoho z nás žije již mnoho let. Přejeme si, aby náš hlas byl slyšet, proto sbíráme podpisy pro naši Petici za zakrytí Radlické radiály. Abychom dali najevo, co si skutečně myslí občané.

 

Oficiální web Radlické radiály je www.radlickaradiala.info.  

 

Zde je v sekci Aktuální Projekt k nahlédnutí aktuálně platný zastaralý projekt Radlické radiály. Níže v sekci Zakrytí Radiály lze nalézt i vizualizace Technické studie z roku 2022.

bottom of page