top of page

Časová osa Radlické Radiály

2023

2022 - Červenec

2019 - 2021

2018 - Duben

2018 - Leden

2017 - Říjen

2017 - Leden

2016 - Prosinec

2016 - Srpen

2014 - Říjen

2014 - Duben

2013 - Srpen

2012 - Červenec

2012 - Červen

2012 - Leden

2011 - Prosinec

2009 - Červenec

2007

2005

2000

Čtvrtá petice za zakrytí Radlické radiály. Cílem petice je přesvědčit HMP, aby výsledky Technické studie 2022 byly zaneseny do dokumentace pro územní řízení(DUR)

Technická studie - studie potvrzuje, že lepší řešení radiály je možné ve všech oblastech. Podařilo se navrhnout odstranění estakády, lepší řešení křižovatek a zakrytí radiály. Technická studie byla představena v roce 2022 a Rada HMP je schválila 1.8.2022 (dále jen “Technická studie 2022”).

HMP nechalo vypracovat Technickou studii, která měla přinést variantní návrhy pro vyřešení problematických úseků jako jsou oblasti Botanika, Metro Nové Butovice a Jinonický zámeček, FK Motorlet, spojení tunelů Butovice a Jinonice před Tyršovou školou, metro Jinonice. 

P. Dolínek dne 17.4.2018 ustanovil “Pracovní skupinu na zlepšení Radlické radiály” za účasti zástupců OSI MHMP, Sdružení PUDIS-SATRA, veřejnosti, MČ Praha 5, MČ Praha 13 a IPR HMP, která identifikovala klíčové problémy projektu.

Třetí “Petice za zlepšení Radlické radiály” z 25. ledna 2018 (dále také jen “Petice 2018!)

Podána žádost o vydání územního rozhodnutí

Zahájení projednávání s dotčenými orgány státní správy (DOSS).

Třetí návrh dokumentace pro územní řízení(DUR)

Technická studie - Aktualizace

Technická studie - Finální projednání (vyjádření IPR Praha), zapracování připomínek

Zastavení územního řízení.

Technická studie, prověření vybraných připomínek

Druhá petice „Za zmírnění dopadů Radlické radiály na životní prostředí v rezidenci BOTANIKA v Jinonicích"

První petice „Za zmírnění dopadů Radlické radiály na životní prostředí v Jinonicích"

Zahájení územního řízení

Druhý návrh dokumentace pro územní řízení(DUR)

První návrh dokumentace pro územní řízení(DUR)

HMP začalo projektovat Radlickou radiálu

Radlické radiála je zanesena do územního plánu

bottom of page