top of page
Botanika a Nove Butovice.jpg

Sídliště Nové Butovice a Botanika

Radlická radiála v této části navazuje na Rozvadovskou spojku (dálnici D5). Dle aktuálního projektu (DUR 2017) prochází Radlická radiála po povrchu mezi sídlištěm Nové Butovice a sídlištěm Botanika. Tím odděluje obě městské části, přerušuje pěší trasy na MHD/ stanice metra Hůrka a Nové Butovice. Hustota dopravy je odhadována na cca 80 000 aut denně, což je srovnatelné s provozem na pražské magistrále. Všichni obyvatelé, především v ulicích Běhounkova a Nušlova, Pekařská, Vidoulská,

Za Zámečkem, ale i Petržílkova a další, budou s každým otevřením okna dýchat jedovaté zplodiny. Obyvatelé sídliště Nových Butovic zde bydlí již od začátku 80. let. Proto je argument „věděli, že zde bude dálnice, přesto se tam nastěhovali“ fakticky nesprávný a čistě manipulativní.

Metro Nové Butovice a Jinonický zámeček

V této lokalitě je podle aktuálního projektu DUR 2017 navržena dálniční estakáda zdvihající se cca 11 metrů nad úroveň terénu. Toto řešení ve výšce 4. patra jen několik desítek metrů od oken jejich domovů je pro místní obyvatele naprosto katastrofální a nepřijatelné z mnoha důvodů (hluk, emise, silnice nad úrovní střech domů). Pod tělesem estakády vznikne špinavý prostor, který se dle zkušeností stane útočištěm lidí bez domova a s tím spojených důsledků. Takovým prostorem není akceptovatelné posílat děti každý den cestou do školy a zpět.

rr_upravy_cl_0005_edited.jpg
rr_upravy_cl_0008 (1)_edited.jpg

Areál FK Motorlet a Sokol Jinonice

Do areálu FK Motorlet, partnerského klubu Sparty a sousedícího Sokolu Jinonice chodí denně sportovat stovky dětí. Přichází sem, aby sportovaly a zlepšily své zdraví. Hlavní město Praha a zájmová skupina podporující urychlenou dostavbu Radlické radiály v současné katastrofální podobě chce v 21. století vědomě postavit dálnici 150 metrů od takto významného sportovního areálu. Dálnice s odhadovaným průjezdem 80 000 aut denně jako pražská magistrála bude přímo ničit zdraví našich dětí.

Děti celoročně hrají fotbal venku 3- 4x týdně. Trenéři často mají i více tréninků za jeden den. Každý den, celou dobu budou vdechovat jedovaté zplodiny, protože v této vzdálenosti se rozptylují intenzivně. Navíc projekt DUR 2017 oficiálně potvrdil překročené limity koncentrace benzo(a)pyrenu. O jeho jedovatosti si můžete přečíst na Wikipedii.

 

Odkaz na studii zobrazující dopad emisí v závislosti na vzdálenosti od dálnice je zde:

https://www.radlickaradiala.info/prinosy-a-dusledky/imise/

Jinonický a Butovický tunel - Tyršova škola

V projektu jsou plánovány v této obydlené lokalitě pouze dva zakryté tunely. Zajímavé je, že z celého úseku je tato část evidentně nejméně obydlená. Nabízelo by se vysvětlení, že je to kvůli Tyršově škole. Ovšem prostor v její těsné blízkosti je opět odkrytý. Je namístě se ptát, komu poslouží jediný zbývající tunel. Odpověď lze nalézt v katastru nemovitostí. Zbývající část Butovic zůstane odříznutá za dálnicí. Tito starousedlíci také doplatí na hluk a jedovaté zplodiny, stejně jako obyvatelé sídlišť Nových Butovic a Botaniky. Bohužel si to často sami ani neuvědomují. Městská část Praha 5 plánuje zde, v těsné blízkosti nezakryté dálnice, stavbu rodinného centra, kde by děti mohly trávit volný čas.

rr_upravy_cl_0012_edited.jpg
bottom of page